fbpx

De algemene veiligheid van u en uw personeel vraagt om een effectieve brandpreventie. Wij zorgen voor een goed geïnstalleerd en onderhouden brandmeldsysteem. Het spreekt voor zich dat dat systeem aan alle actuele regelgeving voldoet. Denk aan belangrijke elementen als rookmelders, een evacuatie- en vluchtplan bij brand, noodverlichting en uiteraard een keur aan brandbestrijdingsmiddelen. Extra toegevoegde waarde wordt geboden in de vorm van een ontruimingsinstallatie, waarmee zo snel mogelijk een ordelijke ontruiming van uw pand in gang wordt gezet. Een ander pluspunt is een brandmeldinstallatie. Deze zorgt ervoor dat een brand direct gedetecteerd wordt en maakt bovendien het optimaal functioneren van brandveiligheidsvoorzieningen mogelijk. Veiligheid boven alles dus! Een expert voert graag een korte test bij u uit, om het functioneren van uw brandmeldcentrale te beoordelen.

Onze afdeling Fire & Safety informeert u graag uitgebreid over de mogelijkheden.
Deze is te bereiken via telefoon: (088) 234 02 34 of mail: brand@solidsystemsgroup.eu.

© Copyright - Solid Systems