fbpx

Een goed inbraaksignaleringssysteem ontwerpen is een vak apart. Wij beheersen dat specialisme. De manier waarop uw inbraaksysteem is samengesteld wordt mede bepaald door de aanwezigheid van attractieve goederen, de ligging van uw bedrijfspand, uw bedrijfsprocessen én hoe realistisch de risico’s zijn. Wanneer zowel de risico’s als uw bedrijfsprocessen in kaart zijn gebracht, stellen wij aan de hand van de Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI 2.0) een op maat gesneden inbraaksignaleringssysteem samen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de detectiemiddelen, maar ook de doormelding naar de alarmcentrale. Voorkomen is beter dan genezen, zoals u begrijpt.

© Copyright - Solid Systems